Hugin & Munin

Känner du till historien om Hugin och Munim? Den har fängslat mig totalt. Den är så aktuell i dessa dagar. Jag har skildrat dessa korpar i 2 målningar.

Berättelsen om Hugin och Munin:

Hugin och Munin (isländska Huginn og Muninn) betyder ”Hugen/Hågen” d v s ”tanken”, eller att man är ”hågad” och Munin betyder ”Minnet” eller ”den som bryr sig”. Korparna gestaltar förnuft (Hugin) och intuition (Munin). Förnuft, Tanke och Intuition i samspel och balans optimerar medvetandet så att men får tillgång till universums alla hemligheter.

Varje morgon sände Oden ut korparna i världen för att inhämta information åt honom. Hugin och Munin flög över såväl Asgård som över Midgård och såg allt. De återvände sedan till Oden och berättade vad de sett. Oden var mycket orolig för att de en dag inte skulle komma tillbaka, i synnerhet avseende Munin.

Och Oden fick rätt i sin oro. Munin försvann inte bara från Oden utan från manligheten i stort. Munin, intuitionen separerades från Hugin, från tanken. De delades upp mellan könen så att mannen företrädesvis började använda sin vänstra hjärnhalva, den logiskt tänkande hjärnhalvan och kvinnan den högra intuitiva halvan.

Det blev en förödande separation som lett till en uppdelning av det manliga och kvinnliga hos människan och också lett till att vi förlorat visheten och kunskapen om universum. Vi har förlorat kontakten med de mekanismer som är byggstenen i livet och vi underminerar därmed det som ska säkra mänsklighetens överlevnad. Om vi inte åter balanserar upp tanken med intuitionen och sammanför de båda till en Enda gemensam kraft riskerar vi att utrota oss själva.

Det börjar bli bråttom!

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *